Om Lilla Duken

Välkomna att delta i en filmfestival där det bara visas kortfilmer av Malmös skolungdomar. I år är temat ”Ung I Malmö”. Tävlingen riktar sig till skolklasser i åldrarna 12-18. Filmerna får vara max 7 minuter långa. Som deltagande klass får ni, förutom att bidra med filmer, skicka en representant till juryn som kommer utse pris till de bästa filmerna under festivalen. Juryn kommer bland annat dela ut pris för ”Bästa film”. Den film som juryn väljer till bästa film belönas med 5000kr. Som deltagande pedagog får du också en dags utbildning i filmpedagogik. Filmfestivalen äger rum 6 april 2017 och filmerna ska vara inskickade till oss senast den 17 februari 2017.

Filmerna måste uppfylla följande kriterier: • Filmerna måste ha en ljudkvalitet där allt som sägs hörs bra • Bildkvaliteten måste hålla för storbild • Handlingen ska hålla sig inom temat • Filmerna får inte bryta mot skolans värdegrund • Filmerna måste ha en begriplig handling

Mer Info