Mer Information

LILLA DUKEN är en filmfestival och tävling där skolungdomar mellan 12-18 år får en möjlighet att visa sina egna kortfilmer på bioduken. De klasser som anmäler sig får skicka en pedagog på en dags utbildning i filmpedagogik. Klasserna som deltar får också skicka en representant till den jury som kommer utse bästa film på festivalen. Två priser delas ut på festivalen. Bästa film belönas med 5000kr. Dessutom kommer en vuxen jury tilldela den filmpedagog som har lyft filmpedagogiken till nya nivåer 5000kr.

Årets festival äger rum den 6 april 2017. Sista dag att skicka in filmer är 17 februari. Genom att skapa kortfilmer och få en chans att visa dem, kan unga göra sina röster hörda och berätta sina historier. LILLA DUKEN blir en mötesplats där unga från olika delar av Malmö kan skapa en förståelse för varandra genom att ta del av varandras filmer. Festivalen kommer arrangeras vartannat år. Varje festival innebär ett nytt tema. Temat blir utgångspunkt och löper som en röd tråd genom filmerna. Årets tema är ”Ung i Malmö”.

Kriterier För att få en hög kvalitet på filmerna som visas kommer skolorna få stöttning i att följande kriterier för filmerna uppnås:

• Filmerna måste ha en ljudkvalitet där allt som sägs hörs bra
• Bildkvaliteten måste hålla för storbild
• Handlingen ska hålla sig inom temat
• Filmerna får inte bryta mot skolans värdegrund
• Filmerna får vara 1-7 minuter långa.
• Att ni har koll på rättigheterna för materialet i filmen (musik etc.)

Handledningar i filmpedagogik kommer finnas tillgängliga, med tydliga arbetsgångar för filmskapande som går att följa. Där kommer också finnas tydliga kopplingar till centralt innehåll. För att tävla i kategorin Bästa filmpedagog (pris på 5000kr!) krävs att ni förutom ert filmbidrag publicerar lektionsplanering och väg fram till färdig film. Ett urval av filmerna kommer också visas på Malmö Stadsbibliotek den 10 maj.